Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontorI «Erna tar ordet» slår forbundslederen fast, at vi har en regjering, som verken lytter eller lar seg bevege av vektige argumenter: 28. januar kl. 14 – 16 gikk YS, UNIO og LO til felles politisk streik. Det er det ikke ofte vi gjør. Det gjør vi bare når grunnleggende faglige rettigheter er truet. (Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)

Sist gang var i 1998, da Bondevik-regjeringen ville ta fra oss en fridag. Regjeringen, KrF og Venstre lytter ikke til en felles fagbevegelse, men holder fast på å innføre store endringer i arbeidsmiljøloven som vil ramme den enkelte arbeidstakers frihet. Derfor streiker vi. Jeg er stolt og glad over at så mange deltok i streiken!

Erna-har-ordet-VIGNETTArbeidsmiljøloven er arbeidstakernes vernelov. Den skal gi deg en verdig arbeidshverdag, også når du ikke er helt i form eller er blitt litt eldre. Den skal også beskytte de som tar de tyngste løftene, slik at de kan stå i arbeid til pensjonsalderen. Med regjeringens grep tynnes loven ut og det forflyttes enda mer makt over til arbeidsgiverne.

Regjeringen vil fjerne fagforeningenes rett til å inngå alternative arbeidstidsordninger sentralt. Dette skal inngås lokalt. Vår erfaring er at det vil gå på helsa løs. Tillitsvalgte vil bli satt under press om å godta heftige arbeidstidsordninger, for å få fullført prosjekter raskest mulig. Det vil bli altfor mye jobbing, mange slitne anleggsarbeidere – og det vil øke faren for alvorlige ulykker. Arbeidstilsynet har med henvisning til fakta sagt det samme i sitt høringssvar, men regjeringen lytter ikke.

Flere midlertidige ansettelser skal regjeringen ha. I dag er det bare tillatt å ansette midlertidig ved midlertidig behov. Regjeringen har nå foreslått at alle stillinger skal kunne lyses ut midlertidig i inntil ett år, selv om arbeidsoppgavene ikke er midlertidige. Det er et hån mot redelige arbeidsfolk og viser at regjeringen har en bruk- og kastmentalitet til arbeidstakere. Det vil gi oss et uverdig arbeidsliv. Regjeringen mener det vil gi flere mulighet til å komme seg ut i arbeidslivet. Forskning sier det motsatte, men regjeringen lytter ikke.

Men ikke bare det: Regjeringen vil ha også søndagsåpne butikker. De sier så pent at dette skal være opp til hver enkelt butikkeier. Men har først et kjøpesenter åpent, vil det i nabokommunen også måtte ha det.

Verken flertallet i befolkningen, de største aktørene på arbeidsgiversiden eller fagforeningene ønsker søndagsåpne butikker. Ja, ikke en gang KrF ønsker det. Men regjeringen og Venstre lytter ikke, de kjører på – og fører oss mot et samfunn der kroner og millioner vil bli langt viktigere, enn arbeidsfolks liv og verdighet.