Foto: Sissel M. Rasmussen

Regjeringen legger ned sikkerhetsfaget – stikk i strid med råd fra vekterbransjen. Regjeringen vil fjerne fagbrev for vektere. NHO Service og Norsk Arbeidmandsforbund er sterkt imot, og håper at forslaget skyldes et arbeidsuhell og at regjeringen vil snu. 

I begynnelsen av mai sendte regjeringen det den selv kaller den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006 på høring.

«Elever som tar yrkesfag skal spesialisere seg tidligere. Mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med, skal gjøre elevene mer attraktive for arbeidslivet», sto det i pressemeldingen som introduserte høringen.

Men det gjelder ikke vektere. For lengre ned i pressemeldingen står det at regjeringen foreslår å legge ned sikkerhetsfaget, fordi bransjen ofte foretrekker å rekruttere gjennom private vekterkurs.

Totalt overraskende

At regjeringen vil ta vekk sikkerhetsfaget kom totalt overraskende både på Arbeidsmandsforbundet og NHO Service, som representerer henholdsvis de ansatte og bedriftene i vaktbransjen.

– Dette synes vi ikke noe om i det hele tatt. Det er stikk imot hva vaktbransjen ønsker, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

– Dette er vi sterkt uenige i, kommenterer Runar Karlsen, fagsjef i NHO Service.

Økt krav om sikkerhet

Både Terje Mikkelsen og Runar Karlsen undrer på hva som har skjedd fra Faglig råd for service og samferdsel anbefalte å styrke sikkerhetsfaget, til regjeringen konkluderte med å legge det ned.

– Jeg skjønner ikke hva som har skjedd underveis her. De har ikke hørt på faglig råd, eller bransjen, sier Mikkelsen.

Runar Karlsens er like forvirret.

– Vi lurer veldig på hva som har skjedd imellom her. De har ikke snakket med oss, i hvert fall, sier han.

Begge peker på det økte fokuset på sikkerhet i samfunnet.

– Vekterne er tilstede overalt, og spiller en viktig rolle i en krisesituasjon. At de skal legge ned utdanningen, det gir ikke mening, sier Mikkelsen.

– Det er økende krav og forventninger til kompetanse på sikkerhet. Det er stikk i strid med all fornuft å legge ned utdanningen. Det ser vi av trusselbildet i Europa. Det er vekterne som skal stå på den konserten og ta imot galskapen hvis den kommer. Det er vekterne som vil møte det først. Å fjerne fagbrevet henger ikke på greip i det hele tatt, sier Karlsen. 

Et arbeidsuhell?

Nå skal både Arbeidsmandsforbundet avgi høringssvar via LO, og NHO Service via NHO. Faglig råd for service og samferdsel skal også avgi høringssvar.

Fristen er 4. september.

Både arbeidsgiverne og arbeidstagerne i vekterbransjens organisasjoner håper – og regner med – og regjeringen vil snu.

– Jeg håper dette forslaget er en arbeidsulykke, og at regjeringen vil snu, sier Karlsen.

– Jeg antar det har gått for fort i svingene, at det er et arbeidsuhell og at regjeringen snur om. Ingen ting annet gir mening, avslutter Mikkelsen.

Les hele saken på Arbeidsmanden.