37053_img___1383045159 

Snart blir det skatt på sluttvederlaget, som over 2000 arbeidstakere får hvert år.                            

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF fjernes skattefritaket på sluttvederlagsordningen. Dette er en ordning for arbeidstakere mellom 50 og 67 år, som må gå ut av arbeidslivet før de kan få AFP.Med sluttvederlag, får de noe penger med på veien ut av arbeidslivet. Over 2000 får innvilget dette årlig.

Regjeringa vil dra inn rundt 50 millioner kroner på å kreve inn skatt på sluttvederlagene.

Les mer i Frifagbevegelse