Da nåværende regionalt verneombud for anlegg (RVO) i Troms, Finnmark og Svalbard går over i pensjon, søker vi en etterfølger for snarlig tiltredelse.

Norsk Arbeidsmandsforbunds RVO-korps består av 14 ansatte fordelt på like mange definerte regioner. Regionen for denne stillingen er Troms, Finnmark og Svalbard.

Arbeidsoppgaver

  • RVO-enes oppgave er å vurdere forholdene på anleggene og stimulere til økt aktivitet på arbeidsmiljøområdet.
  • Bidra til valg av verneombud og opprettelse av arbeidsmiljøutvalg.
  • Innledning/forelesninger om HMS.
  • Rapportering
  • Stillingen rapporterer til forbundssekretær Frode Engen

Kvalifikasjoner

  • Regionale verneombud skal ha minst tre års erfaring fra arbeid innenfor en av de faggrupper de skal være regionalt verneombud for, samt minst tre års erfaring som tillitsvalgt, herav minst to år som verneombud.
  • Stillingen innebærer omfattende reisevirksomhet, noe som krever at søkeren har og opprettholder førerkort og bil.
  • Du må være bosatt i Troms/Finnmark.

Les mer her