Vil du være med å gjøre en forskjell innen arbeidsmiljø? Verneombudsordningen for hotell, restaurant og renhold er under etablering. Ordningen er opprettet for å redusere risikoen for ulykker, skader, helseproblemer og utstøtning fra arbeidslivet ved at mobile verneombud opererer på tvers av bedrifter. De regionale verneombudene er tilsatt i faste stillinger i staten og vil være samlokalisert ved Arbeidstilsynets kontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Reisevirksomhet må påregnes

Les mer om arbeidsoppgaver og ønskede kvalifikasjoner her: www.rvofond.no

http://www.arbeidstilsynet.no

 Søk her: http://hegel.kompetanseweb.no/arbeidstilsynet.

Søknadsfrist: 11. september