Regionale verneombud (RVO) har fått egne nettsider.

Nettsidene er laget av Fondet for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold og Arbeidstilsynet. Arbeidsmandsforbundet sitter i fondets styre.

Nettsiden finner du her

Hva er regionale verneombud – RVO?

FOR HVEM: Det er bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen som er omfattet av dagens ordninger. De regionale verneombudene arbeider for å sikre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og for å hindre sosial dumping i disse bransjene.

HVORDAN: De regionale verneombudene fungerer på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud, eller opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU), i samsvar med arbeidsmiljølovens regelverk. De regionale verneombudene har myndighet som ordinære verneombud, inntil bedriftens eget verneombud er på plass.  Forskriften gjelder også om virksomheten har verneombud, verne- og helsepersonell og er organisert. Da for å sikre at verneombudet fungerer etter intensjonen.

HVORFOR: Regionale verneombud skal fungere som pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø, særlig overfor små og mellomstore bedrifter.

Finansiering: Ordningen finansieres ved at det kreves inn en avgift fra bedriftene i bransjene