Det kan slå begge veier. Bedriftsdemokrati i NAFs område.

I dag lanseres en ny rapport fra Oslo Met om bedriftsdemokrati i Norsk Arbeidsmandsforbunds bransjer. Undersøkelsen viser stor variasjon i samarbeidet, fra tett og aktivt i noen av virksomhetene til manglende og konfliktfylt i andre virksomheter. 

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå er en sentral del av den norske modellen. Tema i denne rapporten er hvordan det står til med dette samarbeidet i de bransjer som inngår i området til Norsk Arbeidsmandsforbund. Rapporten bygger på 18 intervjuer med tillitsvalgte på ulike nivåer samt samtaler med representanter for de sentrale partene. Intervjuene har gitt grunnlag for å etablere fire idealtyper av samarbeid: tradisjonelt, problemfritt, utfordrende og forvitrende.
Utgiver

Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet / Oslo Metropolitan University

Serie

AFI Rapport;2023:14

Last ned rapporten her