Det står dårlig til i Svensk arbeidsliv. På oppdrag fra LO har LO Media og journalist Nina Hansen laget et bilag om situasjonen i Sverige. Dette bilaget setter fokus på tilstanden i svensk arbeidsliv, sett fra fagbevegelsens ståsted. Gjennom turen til Sverige møter hun personer som gir et dystert bilde av utviklingen på viktige samfunnsområder. Konklusjonen er at velferdsstaten rakner i Sverige.

Les rapporten her