Som et ledd i kampen mot useriøsitet i renholdsbransjen, bestillte Arbeidsdepartementet en rapport om forholdene i renholdsbransjen. Rapporten «Til renholdets pris»  ble presentert på en godt besøkt pressekonferanse i Fafo.

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund, bekrefter rapportens påstand om at utviklingen i bransjen ikke er blitt bedre gjennom de siste 30 år. Arbeidstakerne sliter med helsa og dårlige lønns- og arbeidsvilkår blandt annet som et resultat av anbudspresset.

Les mer om saken hos FriFagbevegelse.no