Signert protokoll fra vekterforhandlinger 27.04.22