This content has been archived. It may no longer be relevant

Youngstorvet Vertskap er et vaktselskap som i all hovedsak driver med dørvakttjenester til et tjuetalls utesteder rundt Youngstorget i Oslo. Dørvaktene i Youngstorvet Vertskap jobber kvelder, netter og helger for å holde Oslos uteliv trygt. Nå vil de ha ordnede lønns- og arbeidsforhold. Går ikke bedriften med på tariffavtale, blir det streik. Youngstorget har vært og er fortsatt en viktig plass for venstresiden, hvilket også gjør streiken for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår til en viktig symbolsk kamp.

-Store deler av utelivet i Oslo fremstår som kjent nærmest som et tarifftomt rom, med få unntak. Kravet fra de ansatte ved Youngstorvet Vertskap er derfor ikke bare viktig for dem personlig. Dette bidrar også til å sette søkelys på hele bransjen og nødvendigheten av uteliv som er ryddig med gode arbeidsforhold for de ansatte, konstaterer forbundsleder Erna Hagensen.

Styret i selskapet har gjennom en rekke datterselskaper eierinteresser og styrerepresentasjon i noen av de samme utestedene de leier ut dørvakter til, blant annet Blå, Mono og Internasjonalen. De har blant annet sagt at de som følge av tariffkravet planlegger avvikling av selskapet med den følge at alle mister arbeidet. I den sammenheng er det viktig å huske på at de samme personene sitter på begge sider av bordet, både som eiere av Youngstorvet Vertskap og som kunder i en del selskaper.

Kort fortalt bruker de alle kjente tiltak for å svekke klubben, de tillitsvalgte og effekten av en eventuell streik.

Streiken starter 08.00 fredag 27. januar og vil få virkning utover kvelden.