Norsk Arbeidsmandsforbund leverte i juni 2016 inn krav om tariffavtale for dørvaktene ansatt i Youngstorvet Vertskap. Kravet ble trenert fra bedriftens side hvilket førte frem til møte hos Kretsmekleren for Østlandet den 12. januar. Ikke heller her ble kravet imøtekommet, noe som førte til varsel om plassoppsigelse fra 27. januar.

Youngstorvet Vertskap er et selskap som kun leverer dørvakttjenester til en rekke populære utesteder i Oslo. De som eier selskapet og styrer det har også eierinteresser i en rekke av de samme utestedene de leverer tjenester til.

Etter at varselet om plassoppsigelse ble levert sendte selskapet gjennom styreleder Stefan Johan Jansen ut tilbud om høyere lønn til de ansatte, men fremdeles under tarifflønn. Bedriften har og utøvet press på enkeltmedlemmer og uorganiserte for å få dem til å trekke kravet om tariffavtale. Siste utspill fra bedriften er at dersom kravet opprettholdes vil bedriften legge ned og alle ansatte mister jobben.

Disse truslene har skapt stor usikkerhet blant de organiserte, og mange er redde for å stå uten arbeid og økonomisk sikkerhet dersom bedriften gjør alvor av truslene. Medlemmene har derfor på møte 24. januar valgt å avblåse varselet om streik og innlede dialog med ledelsen på bakgrunn av tilbudet fra bedriften.

Norsk Arbeidsmandsforbund har forståelse for medlemmenes avgjørelse når en blir satt under et slikt press med trussel om å miste arbeidet. Imidlertid mener vi det er betenkelig at sentrale aktører i utelivet i Oslo så sterkt motarbeider et organisert arbeidsliv. Flere av de stedene i sfæren rundt Youngstorvet Vertskap er profilerte og kjente utesteder i Oslo. De fleste sentrert rundt Youngstorvet. Flere av stedene profilerer seg mot venstresiden og har arrangementer for både fagbevegelsen og venstresiden i norsk politikk.