Rundskriv 01-15 Info om varsling og gjennomføring av politisk demonstrasjonstreik