This content has been archived. It may no longer be relevant

Rundskriv 01-15 Info om varsling og gjennomføring av politisk demonstrasjonstreik