This content has been archived. It may no longer be relevant

Iram_saksbehandlerLO, Unio og YS  gjennomførte onsdag en vellykket felles politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven fra høyrepartiene.  Tusenvis møtte opp i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø og på 0ver 120 steder hvor streiken ble markert.  Se mittarbeidsliv.no for mer informasjon. Forbundsleder Erna Hagensen takker  alle medlemmer som deltok i denne viktige markeringen. Forbundet vil nå jobbe videre i kampen for å forsvare arbeidsmiljøloven.

http://frifagbevegelse.no/forsiden/slik_var_streiken_317951.html

Vi må være tydlige på at vi ikke ønsker økt bruk av midlertidige stillinger og færre faste ansettelser, mer overtid og økt søndagsarbeid sier forbundslederen. Konsekvensen av disse forslagene vil være at arbeidsgiver vil få mer makt og de ansatte vil få mindre. – Vi ønsker et tryggere arbeidsliv i Norge – disse forslagene vil bidra til mer utrygghet for våre medlemmer. Derfor er det viktig at vi markerer våre standpunkt og deltar i denne politiske streiken, sier Hagensen.

Skal du delta på et av streikearrangementene, må tillitsvalgt varsle arbeidsgiver så snart som mulig slik at arbeidsgiveren får tid til å ta de nødvendige forholdsregler. Hvis det ikke er tillitsvalgt på din arbeidsplass kan du selv varsle din deltakelse. Dette er ikke en streik som er rettet mot arbeidsgiverne, men en politisk demonstrasjon rettet mot de politiske myndighetene. 

Streiken er en lovlig aksjonsform, og det skal være svært tungtveiende grunner for arbeidsgiver til å nekte ansatte å delta. 

Forsvar AMLHer finner du oversikt over alle arrangementer rundt om i landet.

Les mer om den politiske streiken her.

LO har sendt streikevarsel – les mer.

Rundskriv 01-15 Info om varsling og gjennomføring av politisk demonstrasjonstreik.

Dette er siste fra LO, UNIO og YS: Pressemelding fra LO, Unio og YS