Den årlige Trondheimskonferansen avholdes denne helga. 600 faglige aktivister møtes.

Trondheimskonferansen har ikke bare vært kjent som en møteplass for venstresida av fagbevegelsen, det har også vært en arena for aktuelle saker.

Krisepolitikk og pensjonsreformen er de viktigste temaene. Men i forslag til hoveduttalelse fra konferansen har arrangørene trukket fram fem viktige temaer:

  • Tariffoppgjøret 2010 – Likelønnspott nå
  • Forsvar sykelønnsordning og uføretrygd
  • Oppgjør med New Public Management
  • Veto mot postdirektivet og vikarbyrådirektivet
  • En industripolitikk for framtida