Fellesforbundet har tatt ut 3500 medlemmer i streik. Mange av våre medlemmer innenfor renhold arbeider på hotell, men er ikke ansatt av hotellene. Vid streik i en annen bedrift gjelder følgende regler:

Hvis våre medlemmer på hotellene blir permittert somfølge av streiken i Fellesforbundet/hotellene, vil de ansatte ha krav på dagpenger fra NAV. Arbeidsgiver skal varsle NAV i henhold til vanlige regler.

Det anbefales at det ved permittering undersøkes umiddelbart om NAV har blitt informert. De tillitsvalgte i bedriften skal ha lister over hvem som har blitt permittert, og skal kontaktes for spørsmål om dette. Er en usikker på hvorvidt melding er gitt til NAV, er det viktig at en selv tar kontakt med NAV etter man fått beskjed om at en vil bli permittert.