Arbeidsmandsforbundet Erna HagensenNorsk Arbeidsmandsforbunds forbundsstyre anbefaler at LO går for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger. Hovedkravet er innføring av medbestemmelse vedrørende pensjon i tariffavtalene.

Tariffrådene har på bakgrunn av innsendte forslag fra medlemmene foreslått oppgjørsform. På bakgrunn av dette anbefaler forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund at LO går for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger. Hovedkravet er innføring av medbestemmelse vedrørende pensjon i tariffavtalene.

Tjenestepensjon er utsatt lønn, og derfor skal de ansatte ha innflytelse på fastsettelse og endringer av deres pensjonsordninger.

Videre var et samlet krav om å heve minstelønnssatser, prioritere lavlønnsgrupper og forbedring av garantiordninger. Dette er nødvendig for å begrense utviklingen av lønnsforskjeller i Norge, hvor flere av Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemsgrupper er spesielt utsatt.

Vedtak forbundsstyret vedr tariffoppgjør