This content has been archived. It may no longer be relevant

Arbeidsmandsforbundet Erna HagensenNorsk Arbeidsmandsforbunds forbundsstyre anbefaler at LO går for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger. Hovedkravet er innføring av medbestemmelse vedrørende pensjon i tariffavtalene.

Tariffrådene har på bakgrunn av innsendte forslag fra medlemmene foreslått oppgjørsform. På bakgrunn av dette anbefaler forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund at LO går for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger. Hovedkravet er innføring av medbestemmelse vedrørende pensjon i tariffavtalene.

Tjenestepensjon er utsatt lønn, og derfor skal de ansatte ha innflytelse på fastsettelse og endringer av deres pensjonsordninger.

Videre var et samlet krav om å heve minstelønnssatser, prioritere lavlønnsgrupper og forbedring av garantiordninger. Dette er nødvendig for å begrense utviklingen av lønnsforskjeller i Norge, hvor flere av Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemsgrupper er spesielt utsatt.

Vedtak forbundsstyret vedr tariffoppgjør