– Sånn helt i begynnelsen av et nytt år, har jeg ofte en følelse av alle neste måneders ark er blanke, og man kan fylle den med hva man vil. Men som leder i en fagorganisasjon, er annenhver vår i stor grad forbeholdt hovedforhandlinger med arbeidsgiverne om tariffavtalene.

Da sies alle tariffavtaler opp, og på sett og vis, har partene her blanke ark. Tradisjonen, er allikevel, at man bygger videre på det som allerede står i avtalene.

Erna-har-ordet-VIGNETTUte i organisasjonen har vi fra tidlig på høsten, begynte å forberede dette. For å sikre medlemmenes innflytelse på våre tariffkrav, har det i alle avdelinger, fra Tromsø i nord til Farsund i sør, vært avholdt tariffkonferanser.

Tilbakemeldingene fra alle avdelingene er at pensjon er prioritert høyt. I tillegg er det viktig å få bedret lavlønnsområdene.

Bakgrunnen for at pensjon seiler opp som et viktig tema, er fordi pensjonsordninger er i en endringsfase. Det er viktig å få fastlagt hvordan dette skal reguleres, før det lukker seg.

Pensjon er i likhet med lønna, våre penger. Det er lønn, betalt på etterskudd, og bør ikke lengre sees på som en slags frynsegode. Arbeidstakerne må få medbestemmelse i hvilken pensjonsavtale virksomheten har til sine ansatte. Derfor bør det inn i tariffavtalene. Dette er viktig for alle yrkesgruppene i Norsk Arbeidsmandsforbund, også de som har gode ordninger per i dag. Den kan de miste, om de ikke får inn medbestemmelse i tariffavtalen.

Frontfagsmodellen er bra for alle, men den må styrkes for bedre ivareta normaloverenskomstene for lavtlønnsyrkene. Garantibestemmelsene i tariffavtalene blant lavtlønnsyrkene, som for vekterne er 85% av industrilønn, må alltid tas i bruk. Fortsetter denne utviklingen, vil inntektsgapet blant LOs medlemmer fortsette å øke.

I begynnelsen av februar samles alle 19 tariffråd på Tønsberg for å jobbe seg sammen til felles tariffkrav. På bakgrunn av dette vil forbundsstyret vedta Norsk Arbeidsmandsforbunds oppgjørsform. Endelig beslutning fattes på LOs representantskap 18. februar. Da får vi se hva fellesskapet i LO til slutt vil fylle vårens blanke tariffark med.