Foto Tri D. Ngyen

Foto Tri D. Ngyen

Forhandlingene om overenskomst for renholdsbedrifter ble før påske utsatt. Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service begrunner det med at det er nødvendig med en avklaring om hvorvidt deler av frontfaget skal inn i overenskomstene for vakt og renhold. Partene avventer nå å få tildelt dato fra Riksmeklingsmannen på overenskomsten for vakt.

 

 

Norsk Arbeidsmandsforbund og  NHO Service har besluttet å ta en forhandlingspause i tilknytning til forhandlingene om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter 2014-2016 – til etter påske. Spørsmålene vedrørende frontfaget vil bli avklart i forbindelse med riksmekling på vekteroverenskomsten. 

— Når denne meklingen er avsluttet vil vi gjenoppta forhandlingene på renholdsoverenskomsten, sier forhandlingsleder Erna Hagensen.

Tidspunkt for gjenopptakelse blir fastsatt senere.

Les mer hos frifagbevegelse

For aktuell informasjon om oppgjøret følg med på forbundets hjemmesider – disse vil oppdateres når ny informasjon foreligger. For mer informasjon om lønnsoppgjøret generelt, se også LOs nettsider. Pressekontakter: Kommunikasjonsansvarlig Trond Erik Thorvaldsen mobil 48 03 67 88 og kommunikasjonsrådgiver Bettina Thorvik mobil 92 82 06 58 mail: bettina.thorvik@arbmand.no.