Dato: 13.04.2016

Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL har tatt en pause i forhandlingene om forslag til revidert overenskomst for anleggsbedrifter 2016-2018. Forhandlingene tas opp igjen 12.mai kl 09.00.

Helge Haukeland fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at de hadde utfordringer vedrørende minstelønn og tarifftillegg.