Partisekretær Rymond Johansen fokuserte i sitt innlegg på dramatiske kutt i Storbritannia og i mange europeiske land i disse tider. Dette er også en ideologisk kamp hvor høyresiden i mange land har fått anledning til å bygge ned velferdstaten i ly av finanskrisen sa Johansen.

De svakeste blir rammet hardest enten de er arbeidsledige, trygdede eller barnefamilier. Kuttene er så enorme at man ikke kan se rekkevidden av dem. Istendenfor en offensiv motkonjugturpolitikk velger høyresiden i europa kuttisme gjennom redusering av offentlige stillinger og kutt i grunnleggende velferdstjenester, sa Johansen. Vi må ikke tro at krisen i europa også angår oss, vi må ikke sove en dyp tornerosesøvn. Vi må våkne opp slik at ikke vi også havner i samme uføret. Han brukte også situasjonen i Hellas som et eksempel på de mørke skyene som ligger over europa.. Arbeid  til alle er og blir vår viktigste sak – også i det kommende kommunevalget. I Norge har faktisk de fleste fått bedre råd i disse krisetidene som følge av en langsiktig forvaltning og politisk strategi over flere år. Høyresiden snakker om en annen type velferd enn det vi står for. Ser vi bak slagordene til høyresiden så ser vi et annet innhold.Velferdsamfunnet i Norge har kommet som følge av politisk kamp gjennom mange år.

Han understreket også viktigheten av å holde på den norske modellen som bl.a. er basert på et bredt skattegrunnlag og moderat skattenivå hvor alle bidrar – så lavt som mulig, men så høyt som nødvendig. Høyresidens skattekuttpolitikk undergraver prinsippet om at de med sterkest rygg skal kunne bære litt mer. Fjerner man formueskatten må man dekke inn 10 milliarder andre steder som tilsvarer ca 15 tusen sykehjemsplasser sa Johansen.

Skal vi fortsatt ha det brede skattegrunnlaget – må vi sørge for å ha flest mulig i arbeid og skape morgendagens arbeidsplasser. Vi må i tillegg ha en sterk og moderne offentlig sektor som omfatter alle. I Sverige har moderaterna vunnet gjennom påstander om å være et velferdsparti. De har kuttet dramatisk i akassan og i trygdeytelsene. De har nå begynt å snakke om såkalt kjernevelferd og bidragsvelferd. Svensk høyreside forsøker på denne måten å skape et skille mellom de ordningene som omfatter oss alle og de som ”ikke bidrar” og de vinner fram med denne retorikken.

Etter 5 år er det lett å bli fartsblind – vi må vokte oss for ikke å bli systemforsvarere for enhver pris. Dere er en fagbevegelse som tar samfunnsansvar. Trepartsamarbeidet er en viktig grunnpilar et eksempel er solidaritetsalternativet for noen år tilbake. Pensjonsreformen er et annet eksempel på et slikt samarbeid. Å ta ansvar gir innflytelse, sa Johansen. Et eksempel på dette er bl.a.ansattrepresentasjon i styrerommene. Når sa høyrepartiene noe positivt om fagbevegelsen sist?. Frp vil for eksempel avskaffe det kollektive avtaleverket, sa Johansen.  

Innenfor en rekke bransjer er organisasjonsgraden lav preget av innvandrere og sosial dumping. Det er derfor viktig å ha en høy organisasjonsgrad og rekruttere nye grupper. Dette er også en viktig del av trepartsamarbeidet. Vinner Frp og Høyre valget vil de finne sammen, det er jeg sikker på sa Johansen. Valgene både i 2011 og i 2013 vil derfor være grunnleggende for samfunnsretning vi ønsker og arbeidstakernes rettigheter. Høyresiden vil snikinnføre et klassesamfunn – vi må stå sammen mot dette for å sikre den norske modellen, sa partisekretær Raymond Johansen.