DSC00224Det ble i kveld brudd mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service i forhandlingene om revidert overenskomst for parkeringsselskaper 2014-2016.

 

Norsk Arbeidsmandsforbund valgte å bryte forhandlingene med NHO Service fordi de ikke vil innfri noe av våre krav om lønnsvekst for denne lavlønnsgruppen, sier forhandlingsleder Trond Karlsen. NHO Service vil heller ikke innfri noen av kravene til tekstendringer i overenskomsten, sier Karlsen.

Karlsen sier  videre at han i forkant hadde gode forhåpninger om å komme til enighet, og er derfor skuffet over at de ikke klarte det.

Dermed går forhandlingene videre til riksmekling. Tidspunkt for riksmekling er ennå ikke fastsatt.