This content has been archived. It may no longer be relevant

 

Mellomoppgjøret nærmer seg med store skritt. Norge preges av høy arbeidsledighet og koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i både internasjonal og norsk økonomi.

Vi er fortsatt i en vanskelig situasjon og dette blir ikke året å kreve de store lønnsøkningene. Vårt mål i mellomoppgjøret er å sikre medlemmenes kjøpekraft og lønnsutvikling, med særlig fokus på å løfte de lavtlønte. Pandemien rammer bredt men skeivt, og vår jobb blir å løfte de som kommer dårligst ut.

Pandemien rammer bredt men skeivt, og vår jobb blir å løfte de som kommer dårligst ut.

Ute i avdelingene er årsmøtene i full gang. I fjor kom korona-pandemien og nedstengningen av Norge samtidig som avdelingene vanligvis avholder sine årsmøter, og mange valgte derfor å utsette. Da er det fint å se at alle avdelinger skal avholde sine årsmøter som planlagt i år. Det er fortsatt annerledes tider og møtene vil bli holdt digitalt. Det er ikke det samme å se sine kamerater på skjermen som å møtes i virkeligheten, men jeg gleder meg til å delta å snakke med tillitsvalgte fra hele landet.

Da Norge stengte grensene i januar fikk det store konsekvenser for våre utenlandske medlemmer i anleggsbransjen. Arbeidsfolk som jobber og skatter i Norge sto plutselig helt uten inntekt som en følge av at de ikke slipper inn i landet. De opparbeider rettigheter på lik linje som norske arbeidstakere, og må derfor ha like rettigheter ved uforskyldt bortfall av inntekt.

Regjeringen ønsker og fører en politikk der utenlandske byggherrer og arbeidsfolk skal være med å bygge landet. Vi krever at regjeringen tar ansvar og umiddelbart iverksetter et regelverk for inntektssikring. Høyre-regjeringen slo nylig ned stortingsforslaget om kompensasjon til grensependlerne, og viser enda en gang at denne regjeringen ikke er for oss. Til høsten krever vi en ny regjering for arbeidsfolk!

Høyre-regjeringen slo nylig ned stortingsforslaget om kompensasjon til grensependlerne, og viser enda en gang at denne regjeringen ikke er for oss.

Den 8. mars markeres kvinnedagen over hele verden. Kamp for kvinners stemmerett og likelønn har vært sentrale krav som har blitt markert opp gjennom årene. I 2021 skulle man kanskje tro at vi alle var likestilte i Norge. Men det er vi ikke. Norges arbeidsmarked er sterkt kjønnsdelt, kvinner tjener mindre og tar mer ansvar for hjem og barn. Pandemien har forsterket disse strukturene og innebåret et tilbakeslag for likestillingen i Norge og internasjonalt.

Samtidig har koronakrisen virkelig vist at det er arbeidsfolk som sørger for at hjulene i samfunnet går rundt, og satt lys på viktigheten av de kvinnedominerte yrkene. Blant de som har stått i frontlinjen under pandemien er en stor del lavtlønnsyrker med en høy kvinneandel som fortjener høyere lønn, ikke bare applaus! 

Forbundsleder,
Anita Johansen