5. – 6. februar arrangerte LO Hordaland vinterpatrulje, hvor skianlegg var i fokus.

Siden skianlegg tilhører vårt forbundsområde, valgte ungdomssekretær Ulf-Terje Eliassen (fra venstre på bildet) å dra sammens med June Karlsen, leder av ungdomsutvalget i avd. 6, og Hege Kristin Berger for å besøke anleggene.

Det viste seg at det var mange ungdommer som jobbet på de fire anleggene vi besøkte og alle var positive til informasjon om arbeidslivet. De fleste var fornøyde med å jobbe på anleggene, men så likevel viktigheten med det å være organisert etter vårt besøk.