Det var daværende LO-formann Tor Halvorsen som tok opp temaet nedsatt pensjonsalder på LO-kongressen i 1985. Her er han avbildet på kontoret to måneder tidligere. Foto: Hans Olav Forsang / VG / NTB scanpix


6. mai 1985 tok LO-formannen Tor Halvorsen opp nedsatt pensjonsalder under LO-kongressen. Det la grunnlaget for AFP-ordningen, som sikret sliterne en verdig avgang.

Da den framtidige tariffpolitikken skulle diskuteres under LO-kongressen i 1985, var mer fritid et viktig tema. LO-formann Tor Halvorsen pekte på nedsatt pensjonsalder som førsteprioritet for å nå dette målet. Temaet var ikke ukontroversielt: Pengene flommet ikke over i Norge, og arbeidsløsheten var på vei opp.

Stadig lavere aldersgrense

Likevel vedtok kongressen at LO i løpet av de nærmeste fire årene skulle jobbe med å få satt ned den generelle pensjonsalderen til 65 år. Samtidig ønsket LO å åpne opp for en fleksibel pensjonsalder for arbeidstakere mellom 60 og 65 år. Omstillinger i industrien gjorde at stadig flere måtte avslutte arbeidslivet på en kombinasjon av ledighetstrygd og gavepensjoner. LO ville ha en ordning som kunne sikre en mer verdig finale for sliterne i tyngre yrker, og kongressen i 1985 fikk på plass det politiske grunnlaget for en avtalefestet pensjonsordning – AFP. 28. februar 1988 ble AFP-ordningen vedtatt – til å begynne med fra 66 år.

AFP-ordningen gjelder for arbeidstakere som jobber i organiserte bedrifter med AFP nedfelt i tariffavtalen. 

I de påfølgende tariffoppgjørene ble aldersgrensen for AFP stadig senket, og fra 1998 kunne du få utbetaling fra 62 år og fram til 67 år, før den ordinære alderspensjonen tok over.

Ny og bedre AFP-ordning på trappene

AFP begynte med andre ord som en førtidspensjonering for «sliterne», og også andre ønsket etter hvert å benytte muligheten til å få en fin avslutning på et langt yrkesliv.

I 2011 ble alderspensjonen i Folketrygden endret, og prinsippet om fleksibelt uttak ble innført. Det innebærer at alderspensjonen kan tas ut allerede fra fylte 62 år – og AFP-ordningen ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjonsordning.

Det gjør at de som ønsker det, kan gå av ved 62 år med en anstendig pensjon. Vil du fortsette å jobbe, kan du gjøre det og fortsette opptjeningen. AFP er et viktig tilskudd til pensjonen for mange, og gir en fleksibilitet som mange setter pris på.

Dagens ordning har imidlertid viste seg å ha noen svakheter, som skal lukes bort i den nye ordningen som er på trappene. Blant annet faller særlig de mest utsatte gruppene uforskyldt ut av ordningen mot slutten av karrieren.

– Vi må tette hullene i ordningen! Det vil gjøre at selv om du blir syk, permittert eller arbeidsledig, kan du fortsatt motta AFP, sier forbundsleder Anita Johansen

Nå jobbes det med å få på plass detaljene rundt den nye AFP-ordningen, som skal tas inn i et senere tariffoppgjør.