Faste jobber er  det spørsmål som forbundets medlemmer synes er viktigst i valgkampen, fulgt av gratis tannhelse og økt skatt til de som har mest fra før. 

Hva er det som skaper økonomisk ulikhet, og hva kan vi gjøre for å redusere forskjellene? Det var spørsmålet LO stilte medlemmene i årets medlemsdebatt.

Nesten 150.000 medlemmer ga sin mening om økonomisk ulikhet. Engasjementet viser at LOs medlemmer både er urolige for de økende forskjellene, og at de har sterke og klare meninger om hva som skal til for å bekjempe ulikheten. Sammen ønsker vi å skape et Norge der alle har råd til å sette mat på bordet, der alle kan føle trygghet for jobb og hjem, og der alle kan være trygge på at fellesskapet tar vare på dem om de skulle bli syke eller miste jobben. Men også et Norge der ikke noen drar ifra: Fattigdom er et problem. Men ekstrem rikdom skaper også splittelse og svekker tilliten og solidariteten i samfunnet.

Her kan lese mer om LO-medlemmenes svar