15. september arrangerte LO en samferdselspolitisk debatt i Oslo Kongressenter. Konferansen ble overført direkte på LOs hjemmesider. Her kan du se opptak fra debatten.

Det ble gjenomført to debattrunder med et panel på 5 representanter i hver sekvens.

Finansiering av infrastruktur
Debatt 1 omhandlet ”Finansiering av infrastruktur” hvor det ble sett nærmere på hvordan vi skal finansiere nødvendige investeringer i infrastruktur i tiden framover. Alternative finansieringsformer og modeller for kostnads- og nytteberegninger stod sentralt i debatten.

Deltakere i debattpanelet:
– Magnhild Meltveit Kleppa, Samferdselsminister
– Stein Reegård, Sjefsøkonom i LO
– Nils Terje Furunes, Konsernøkonom DnB Nor
– Lasse Fridstrøm, Instituttsjef  TØI
– Irene Johansen, Stortingsrepresentant (Finanskomiteen) 

Kollektivtransport i by
Debatt 2 handlet om ”Kollektivtransport i by”. En bærekraftig utvikling av transportsektoren, med sterk satsing på klimavennlige kollektive transportløsninger. . Sammen med en betydelig befolkningsvekst i og rundt de store byene, dannet dette grunnlaget for en diskusjon om hva som skal til for å møte utfordringene fremover. Økt satsing, bedre framkommelighet, nye kontraktsformer og rekruttering til bransjen var sentrale temaer.Deltakere i debattpaneler:

– Magnhild Meltveit Kleppa, Samferdselsminister
– Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter
– Lars Haltbrekken, Leder Norges Naturvernforbund
– Stein Guldbrandsen, Seksjonsleder Samferdsel og Teknisk – Fagforbundet
– Roger Hansen, forbundsleder Norsk Transportarbeiderforbund

Debattene ble overført direkte på nettet – se opptaket fra LOs samferdselpolitiske konferanse 2010