Dersom du blir utsatt for utilbørlig opptreden i form av uønsket seksuell oppmerksomhet eller mobbing i forbindelse med forbundets arrangement eller aktiviteter for øvrig, er det viktig at du varsler forbundet. Det samme gjelder dersom du opplever at andre blir utsatt for slik oppførsel.

Varsling gjøres direkte til forbundet sentralt ved å sende en e-post til varsle@arbmand.no. Du kan også ta direkte kontakt på telefon eller annen måte til forbundets leder.

I varslingen bør du fortelle hva som har skjedd, når og hvor dette skjedde og hvem varslingen er rettet mot. Du bør også oppgi navn på eventuelle vitner.