Politikk

Handlingsprogrammet

Forslag med innstilling fra landsstyret:
> Hefte 1 – Organisasjon
> Hefte 2 – Samfunn
> Hefte 3 – Næring
> Hefte 4 – Arbeidsliv

> Handlingsprogram 2015-2019

Andre forslag

Forslag med innstilling fra landsstyret:
> Diverse innkomne forslag

Dag for dag

Informasjon til media