Informasjon til media

Vi ønsker media hjertelig velkommen til det 39. ordinære landsmøte i Norsk Arbeidsmandsforbund den 8. til 12. mai 2019 på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Stina Bergsten.

Det blir et spennende møte med blant andre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Sosialistisk Venstrepartis leder Audun Lysbakken. Vi minner også om egen spennende temasesjon om fremtidens arbeidsliv med blant annet partene i arbeidslivet, sentrale politikere og arbeidslivsforskere. Det vil i samband med landsmøtet også bli lansert en ny Fafo-publikasjon. Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette.

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert fjerde år. Delegatene skal blant annet vedta nytt handlingsprogram og velge ledelse/representanter til forbundsstyret for kommende perioden.

Adgangskort

Adgangskort fås i informasjonsskranken foran landsmøtesalen mot fremvisning av gyldig pressekort. Det er kun adgang til landsmøtet gjennomhovedinngang til salen. Adgangskort må alltid benyttes inne på møteområdet og skal bæres lett synlig.

Presserom

Eget presserom står til disposisjon for media og kan brukes av journalister i 2. etasje. Forhandlingene vil også overføres hit via fjernsyn. Kode for trådløst nett fås i vår serviceskranke. Inne i salen er det avsatt et begrenset antall plasser til pressen.

Taler/innlegg

Pressehefte med blant annet program for møtet utleveres ved registrering i serviceskranken. Taler og foredrag som foreligger skriftlig vil være tilgjengelig elektronisk og vil bli lagt ut i presserom. Dagsreferat fra landsmøtets forhandlinger dagen før legges ut elektronisk på våre landsmøtesider. Her vil det også ligge politiske dokumenter, rammeprogram, gjestelister, delegatlister mm.

Nett-tv

Hele møtet overføres på nett-tv via www.arbeidsmandsforbundet.no . LO Media har ansvar for sendingen og den kan tappes ved behov. TV, bilder og innlegg er tilgjengelig via Youtube.

Mobilbruk

Det er ikke tillatt å ringe med mobiltelefon inne i landsmøtesalen. Telefoner skal være slått på lydløs. Under åpningsprogrammet skal telefoner være avslått.

Intervjuer og fotografering

Forbundets informasjonsmedarbeidere vil bistå med eventuelle avtaler for intervju/fotografering av landsmøtedelegatene. Vi ber om at det ikke fotograferes under minnetalen ved åpningen av landsmøtet.

Mediekontakter

Foto: Dorte KarlsenTrond Erik Thorvaldsen
kommunikasjonssjef
Avd. kommunikasjon og samfunn
480 36 788
trond.erik.thorvaldsen@arbmand.no
Stina Bergsten
kommunikasjonsrådgiver
Avd. kommunikasjon og samfunn
954 49 203
stina.bergsten@arbmand.no