Landsmøtet torsdag 28. mai 2015

Arkivopptak del 1:

Tema: Forbundet, samfunn og arbeidsliv

  • «Hvem tar kaka» – Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
  • «Det kriminelle arbeidslivet» – Gunnar Thorenfeldt, journalist i Dagbladet

Arkivopptak del 2:

Tema: Forbundet, samfunn og arbeidsliv

  • «Bærebjelke og drivkraft i en rettferdig samfunns utvikling» – professor i sammenlignende politikk Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen
  • Diskusjon mellom innledere og konfransier

Arkivopptak del 3:

  • Vedtekter

Arkivopptak del 4:

  • Vedtekter