Landsmøtet søndag 31. mai 2015

  • Handlingsprogram (vedtak)
  • Uttalelser (vedtak)
  • Avslutning