Landsmøtet lørdag 30. mai 2015

Arkivopptak del 1:

  • Diverse innkomne forslag
  • Valg

Arkivopptak del 2:

  • Valg fortsetter

Arkivopptak del 3:

  • Hilsen fra Norsk Folkehjelp
  • Bevilgninger