Kjøreplan for landsmøtet

Onsdag 27. mai

11.30: Oppmøte/registrering/lunsj

13.00: Åpning

 • Kulturelt innslag
 • Forbundslederens åpningstale
 • Hilsning fra gjestene

14.30: Dagsordens punkt 1 – Åpning og konstituering

15.00: Pause

15.30: Dirigentene orienterer

16.00: Dagsordens punkt 2 – Regnskap og revisjonsrapport

17.00: Dagsordens punkt 3 – Beretninger

18.00: Avslutning

Torsdag 28. mai

09.00: Dagsordens punkt 5 – Temasesjon

Forbundet, samfunn og arbeidsliv. Konfransier Kaia Storvik, nestleder i tankesmien Agenda

 • «Hvem tar kaka» – Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
 • «Det kriminelle arbeidslivet» – Gunnar Thorenfeldt, journalist i Dagbladet

10.45: Pause

11.15: Temaseksjon fortsetter

 • «Bærebjelke og drivkraft i en rettferdig samfunns utvikling» – professor i sammenlignende politikk Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen
 • Diskusjon mellom innledere og konfransier

13.00: Lunsj

14.30: Dagsordens punkt 4 – Vedtektene

16.00: Pause

16.30: Vedtekter fortsetter

18.00: Avslutning

Fredag 29. mai

09.00: Dagsordens punkt 6 – Den faglige situasjonen

 • Innledning ved LO-leder Gerd Kristiansen

10.30: Pause

11.00: Dagsordens punkt 8 – Handlingsprogram

13.00: Lunsj

14.30: Handlingsprogram fortsetter

16.00: Pause

16.30: Dagsordens punkt 7 – Den politiske situasjonen

 • Innledning ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre

18.00: Avslutning

20.00: Eventuelt kveldsmøte

Lørdag 30. mai

09.00: Dagsordens punkt 9 – Diverse innkomne forslag

09.30: Dagsordens punkt 10 – Valg

10.15: Pause

10.45: Valg fortsetter

13.00: Lunsj

14.30: Dagsorden punkt 11 – Uttalelser fra landsmøtet

16.30: Avslutning

19.00: Landsmøtefest

Søndag 31. mai

Møtestart er endret til kl. 1000

09.00: Dagsordens punkt 4 og 8 – Eventuelle innstillinger fra redaksjonskomiteene

11.00: Dagsordens punkt 12 – Bevilgninger

12.00: Dagsordens punkt 13 – Avslutning

13.00: Lunsj

Dagsorden

1. Åpning og konstituering

a) Fullmaktskomiteens godkjenning
b) Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
c) Valg av 4 ordstyrere og 4 sekretærer
d) Valg av komiteer:
     – Bevilgningskomite
     – Redaksjonskomite for handlingsprogrammet
     – Redaksjonskomite for politiske uttalelser
     – Redaksjonskomite for vedtektene

2. Regnskap og revisjonsrapport

 • Regnskap for 2011, 2012, 2013 og 2014
 • Revisjonsrapport og kontrollkomiteens rapport for samme periode

3. Beretning for 2011, 2012, 2013 og 2014

4. Vedtektene – innkomne forslag

5. Temasesjon: Forbund, samfunn og arbeidsliv

6. Den faglige situasjonene – innledning v/leder Gerd Kristiansen, LO

7. Den politiske situasjonen – innledning v/leder Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

8. Forbundets handlingsporgram – innkomne forslag

9. Diverse innkomne forslag

10. Valg

11. Uttalelser fra landsmøtet

12. Bevilgninger

13. Avslutning

Informasjon til media