Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Trond Erik Thorvaldsen, kommunikasjons- og utredningsansvarlig.