Landsmøtet 2015 - Forslag - vedtektsendringer med LS-innstillinger