Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet. Shabir Gondal, regnskapsmedarbeider.