Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Rose Itamba, arkivleder.