Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Roger Smedbakken, ekspedisjon.