Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Oddbjørn Fagerholt, anleggssekretær.