Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Malmfrid Ellingsen, økonomiavdelingen.