Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Lisa Eriksson, økonomimedarbeider.