Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Kirsti Mandal, organisasjonsleder.