Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Kari Throndsen, Kontorsekretær.