Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Johnny Myrvold, Organisasjons- og personalrådgiver.