Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Nestleder Helge Haukeland