Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Gunn Stubergh, IT-konsulent.