Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Bettina Thorvik, kommunikasjonsrådgiver.