Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Ann Kristin Kristiansen, kontorsekretær.