Ansatte og ledelse i Arbeidsmandsforbundet.
Abbas Ghulam, økonomisjef